آخرین فیلم ها و سریال های سایت

The latest films and serials site

دانلود فیلم Cube 2: Hypercube دوبله فارسی و سانسور شده

خلاصه داستان : فیلم در زمانی نامعلوم اتفاق میافتد. به نظر میرسد امپراتوری آمریکا در بیرون از مکعب با شورشهایی مواجه است و در حال فروپاشی است. یک سازمان امنیتی و نظامی آمریکایی (سیا؟ پنتاگون؟) نوعی زندان مخوف یا سازهای هولناک به شکل مکعب با هزاران اتاق ساخته است که هر بار قربانیانی دستچین شده را داخل آن قرار میدهد و رفتار آنها را کنترل میکند یا با آنها «بازی» میکند. بعضی اتاقها پر از تلههای خطرناک هستند و برخی بر اساس یک قاعدهی منطقی ریاضی امن هستند که به اتاق خروجی ختم میشود. در هر قسمت گروهی چند نفره از آدمهای متفاوت از پزشک و استاد دانشگاه گرفته تا پلیس و آدمهای معمولی از خواب بیدار میشوند و از گذشتهی خود چیزی به یاد نمیآورند و تلاش میکنند تا در این بازی مرگبار به بیرون راه یابند و در این تلاش با یکدیگر درگیر میشوند و گاه خود جزئی از این ماشین کشتار میشوند